Download Tokopedia App
Tentang TokopediaMitra TokopediaMulai Berjualan PromoTokopedia Care
tokopedia-logo
Kategori
Gambar Halimun Peuting dari Dunia Pustaka Jaya Kota Bandung Tokopedia
Gambar Halimun Peuting dari Dunia Pustaka Jaya Kota Bandung 1 Tokopedia
Atur jumlah dan catatan

Stok Total: 100

Subtotal

Rp75.000

Halimun Peuting

8 orang melihat barang ini
Rp75.000
  • Kondisi: Baru
  • Berat Satuan: 300 g
  • Kategori: Buku Roman
  • Etalase: Prosa dan Puisi
Dina carpon-carpon nu dikumpulkeun dina ieu buku, Iskandarwassid hade pisan ngagambarkeun kahirupan rayat leutik nyanghareupan rupa-rupa kajadian dina hirup kumbuh bari jeung henteu manggapulia. Iswas minangka sastrawan henteu ngan cukup ku neuleuman hirup fisik Si Leutik sapopoena, tapi oge ngagambarkeun alam batinna. Bahan carita pikeun carpon-carponna mangrupa kajadian sapopoe di masarakat: kaayaan lembur nu digalaksak ku gorombolan, kajahatan kerah putih, perkara tanah waris nu mindeng jadi pacogrgan di antara para ahli warisna, kaayaan para panyawah dina usum halodo di wewengkon Pantura (misalna, jadi rombongan doger atawa dombret), jeung rea-rea deui. Eta kajadian sapopoe th, ku Iswas dijadikeun kasang tukang pikeun ngagambarkeun kahirupan nu nyampak di unggal mangsa, saterusna bisa dijadikeun dokumn kamanusaan urang Sunda dina nyanghareupan kahirupan nu keuna ku owah gingsir.

Kiblat Buku Utama, 2020; 14,5 x 21 cm.; 186 kaca

Telah ditetapkan sebagai Buku-buku Bacaan Bahasa dan Sastra Sunda Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/ SMK/MA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 819/27496- Set Disdik Tanggal 31 Desember 2013.
Logo Dunia Pustaka Jaya
Online 1 jam lalu
5.0rata-rata ulasan
± 3 menitpesanan diproses
Penawaran Lainnya

Paylater & Cicilan

Beli sekarang, bayar akhir bulan atau 30 hari lagi
Ada masalah dengan produk ini?

ULASAN PEMBELI

Toped Illustration

Belum ada ulasan untuk produk ini

Beli produk ini dan jadilah yang pertama memberikan ulasan

Lainnya di toko ini

Lihat Semua
Kota BandungDunia Pustaka Jaya
starstarstarstarstar(1)

Produk sponsor terkait

Lihat Semua

Pilihan lainnya untukmu

Lihat Semua