وَلَدَ اللّٰهُ ۙوَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَۙ
Terjemahan
”Allah mempunyai anak.” Dan sungguh, mereka benar-benar pendusta,
Tafsir Ringkas Kemenag RI
“Allah mempunyai anak.” Mahasuci Allah. Tiada sekutu bagi-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan sungguh, mereka benar-benar pendusta karena tuduhan mereka tidak berdasar sama sekali.
Baca Selengkapnya