Download Tokopedia App
Tentang TokopediaMitra TokopediaMulai Berjualan PromoTokopedia Care
tokopedia-logo
Kategori
  1. Home
  2. Buku
  3. Religi & Spiritual
  4. Buku Agama Kristen
  5. Napak Tilas Pada Dalem Sang Kristus - Gancaran

product image
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Napak Tilas Pada Dalem Sang Kristus - Gancaran

Terjual 2 Produk (100%)241x Dilihat

Harga

Rp110.000

Jumlah

Stok tersedia

Min. pembelian 1pcs. 

Tulis catatan untuk penjual

Contoh: Warna Putih, Size M

Info Produk

Berat

285gr

Kondisi

Baru

Asuransi

Opsional

Etalase

Buku

Deskripsi

Ulasan (0)

Diskusi (0)

Rekomendasi

Deskripsi

Ulasan (0)

Diskusi (0)

Rekomendasi

Deskripsi Napak Tilas Pada Dalem Sang Kristus - Gancaran

Buku Imitatio Christi, Napak Titas Pada Dalem Sang Kristus, sampun dados pusakaning karohanen tumraping Pasamuwan Suci maabad-abad. Umat Dalem Pasamuwan ngugemi buku Napak Tilas minangka cepengan, pandoming, lan tuntunan gesang Kristen. Kathah sanget para suci ingkang ngakeni kabiyantu sanget dening buku Napak Tilas. Lan tumraping umat Dalem, buku punika mujudaken buku ingkang paling kathah kawaos, sasampuning Kitab Suci. Mila kawastanan, buku Napak Tilas sampun kados dene buku sisihaning Kitab Suci.
Sinten kemawon ingkang karsa maos, mesthi badhe saya grengseng anggenipun napak tilas ing Sang Kristus, mecaki mergi ingkang nenuntun dhumateng kasampurnaning gesang Kristen. Saking buku Napak Tilas, umat saged nenimba kekiyatan rikalanipun lungkrah ing iman lan pangajeng-ajeng. Buku Napak Tilas ugi saged anggigah kabingahan ing iman kanggenipun tiyang ingkang koncatan ing panglipur.
Buku Napak Tilas ugi saged kasebat buku kabatosan Kristen. Srana buku Napak Tilas, kita mesthi badhe katuntun mlebet ing alam kabatosan ingkang bakal manggihaken kita ing sejatining katentreman lan karahayon miturut pawarta gambira lan piqulang Dalem Sang Kristus. Napak Tilas punika estunipun ugi buku tuntunan samadi ingkang paring sesuluh sarta pambiyantu kados pundi anggen kita saged mlebet ing alam samadi sacara kristiani.
Dumugi sapunika tasih kathah umat ingkang ngantu-antu ing buku-buku karohanen mawi basa Jawi. Buku Napak Tilas Pada Dalem Sang Kristus punika sageda anjangkepi kangenipun umat ing buku-buku karohanen ingkang saged amersudi gesang Kristen kanthi basa tuwin raos Jawi.

Ulasan (0)

Napak Tilas Pada Dalem Sang Kristus - Gancaran

Lainnya di toko ini

Tambah ke Wishlist
Majalah BASIS 07-08 2019
Majalah BASIS 07-08 2019
Rp 25.000
Kota YogyakartaToko Tjap Petroek
starstarstarstarstar (2)

Dari pencarianmu

Toko Tjap Petroek Logo
Toko Tjap Petroek

Total

Rp110.000

  • Keamanan

Ikuti Kami

icon-facebookicon-twittericon-pinteresticon-instagram
© 2009 - 2020, PT. Tokopedia.Server process time: 0.040 sec