Download Tokopedia App
Tentang TokopediaMitra TokopediaMulai Berjualan PromoTokopedia Care
tokopedia-logo
Kategori
  1. Home
  2. Buku
  3. Religi & Spiritual
  4. Buku Agama Kristen
  5. Napak Tilas Pada Dalem Sang Kristus - Macapat

product image
Thumbnail

Napak Tilas Pada Dalem Sang Kristus - Macapat

Jadilah Yang Pertama Mengulas Produk Ini66x Dilihat

Harga

Rp140.000

Jumlah

Stok tersedia

Min. pembelian 1pcs. 

Tulis catatan untuk penjual

Contoh: Warna Putih, Size M

Info Produk

Berat

455gr

Kondisi

Baru

Asuransi

Opsional

Etalase

Buku

Deskripsi

Ulasan (0)

Diskusi (0)

Rekomendasi

Deskripsi

Ulasan (0)

Diskusi (0)

Rekomendasi

Deskripsi Napak Tilas Pada Dalem Sang Kristus - Macapat

Buku Imitatio Christi, Napak Tilas Pada Dalem Sang Kristus, sampun dados pusakaning karohanen tumraping Pasamuwan Suci maabad-abad. Umar Dalem Pasamuwan ngugemi buku Napak Tilas mingka cepengan, pandoming lan tuntunan gesang Kristen. Kathah sanget para suci ingkang ngakeni kabiyantu sanget dening buku Napak Tilas. Lan tumraping umat Dalem, buku punika mujudaken buku ingkang paling kathah kawaos, sasampuning Kitab Suci. Mila kawastanan, buku Napak Tilas sampun kados dene buku sisihaning Kitab Suci.
Sinten kemawon ingkang karsa maos, mesthi badhe saya grengseng anggenipun napak tilas ing Sang Kristus, mecaki mergi ingkang nenuntun dhumateng kasampurnaning gesang Kristen. Saking buku Napak Tilas, umat saged nenimba kekiyatan rikalanipun lungkrah ing iman lan pangajeng-ajeng. Buku Napak Tilas ugi saged anggigah kabingahan ing iman kanggenipun tiyang ingkang koncatan ing panglipur.
Napak Tilas punika saged kawastanan buku olah kabatinan Kristen. Sinten ingkang ngorong ing ulah kabatosan, mesthi saged katuwukan, yen kersa maos lan ngedhapi buku olah kabatinan Kristen punika.
Buku Napak Tilas Pada Dalem Sang Kristus, Rinumpaka ing Sekar Macapat punika sageda minangkani raos kangening umat Jawi anggenipun badhe ngeluri iman Kristen ingkang saged rumasuk lan tumanjem ing batos, awit saged rinaosaken kanthi seni macapatan lan raos Kejawen. Awit sampun saged kakidungaken, piwucal-piwucalipun buku Napak Tilas mesthinipun badhe langkung anggigah para sutresna macapatan Kristen anggenipun badhe mecaki margi, mbangun pangajeng-ajeng tuwin ngeluri maknaning gesang ndherek ing Sang Kristus, Sang Juru Slamet.

Ulasan (0)

Napak Tilas Pada Dalem Sang Kristus - Macapat

Lainnya di toko ini

Tambah ke Wishlist
Dari Jurang yang Dalam, G. P. Sindhunata, SJ
Dari Jurang yang Dalam, G. P. Sindhunata, SJ
Rp 60.000
Kota YogyakartaToko Tjap Petroek
starstarstarstarstar (4)

Dari pencarianmu

Tambah ke Wishlist
Cashback
Iphone 7+ / 8 Plus - COPPER Tempered Glass ANTI-BLUERAY (Full Glue)
Iphone 7+ / 8 Plus - COPPER Tempered Glass ANTI-BLUERAY (Full Glue)
15%
Rp 70.000
Rp 59.500
Copper Indonesia
Kota Administrasi Jakarta BaratCopper Indonesia
starstarstarstarstar (44)
Grosir
Toko Tjap Petroek Logo
Toko Tjap Petroek

Total

Rp140.000

  • Keamanan

Ikuti Kami

icon-facebookicon-twittericon-pinteresticon-instagram
© 2009 - 2020, PT. Tokopedia.Server process time: 0.040 sec