الۤمّۤ ۗ
Terjemahan
Alif Lam Mim.
Tafsir Ringkas Kemenag RI
Alif Lam Mim Hanya Allah yang mengetahui hakikat maknanya.
Baca Selengkapnya